Zemědělské obchodní družstvo v Herálci je regionálně významným zaměstnavatelem a hospodpodářem s dlouholetou tradicí.


Již více než 60 let se staráme o krajinu, pole a louky v okolí Herálce a chováme mléčný skot. Naším cílem je kvalita naší zemědělské produkce, dobrá péče o svěřené pozemky a stabilní práce pro lidi z našeho regionu.

cca 1.250 ha
5 středisek
300 ks dobytka

Zvažujete, komu svěřit do péče své pozemky? Ozvěte se nám!

Mám zájem


Vize

  Stabilní hospodaření zemědělské Farmy střední velikosti. Jsme zaměření na dlouhodobou péči o úrodnou vlastní a propachtovanou půdu, která je pro farmu základním výrobním prostředkem. Jako důležité vnímáme propojení farmy s okolním regionem. Proto dbáme na příznivý vliv farmy ke svému okolí, na zaměstnanost a péči o krajinu.  


Způsob hospodaření

Náš způsob hospodaření podřizujeme třem hlavním dlouhodobým cílům:

Zlepšování kvality půdy

Používáme organická hnojiva a meziplodiny důležité pro navrácení uhlíku do půdy. Díky aplikaci dolomitického vápence snižujeme pH půdy na přirozenou úroveň. Díky hnojení digestátem jako přírodním hnojivem zlepšujeme půdní mikrobiologii. Systematicky chráníme půdu vhodnými plodinami v zimě a využíváme další moderní postupy tak, aby naše nejdůležitější bohatství – tedy půda, zůstalo dlouhodobě zachováno a zlepšováno.

Zadržování vody v krajině

Naši práci přizpůsobujeme maximálnímu zadržení vody v krajině. Například použitím způsobu zpracování půdy a setí strip-till, které je půdoochranou technologií, zamezujeme odtékání vody z povrchu a smyvu ornice z pole. Zastaralou orbu, která půdu otevírá vysychání a v zimách bez sněhu způsobuje větrnou erozi, nahrazujeme sice náročnějšími, ale pro zadržení vody efektivnějšími postupy – technologií hloubkového kypření, které navíc výrazně zlepší schopnost půdy vsakovat vodu.

Moderní postupy hospodaření

Aktivně zjišťujeme nové, ve světě používané postupy, které pomáhají snižovat množství paliv, hnojiv a chemických přípravků a zlepšují kvalitu půdy. Takové postupy nejdříve zkoušíme na malých výměrách a po ověření jejich fungování je zavádíme do běžné praxe. Jedná se například o zmíněný strip-till, kypření nebo práce s moderní mechanizací za použití GPS a přesného zemědělství.


Mechanizace

Mechanizace, kterou Farmu postupně vybavujeme, vychází z našich cílů pro hospodaření. Disponujeme proto moderními stroji, s nimiž dokážeme o půdu pečovat efektivně a zároveň šetrně. Co to znamená? Například, že díky moderním a silným strojům minimalizujeme množství emisí z nafty, snižujeme zhutnění půdy snížením počtu přejezdů. Pro sklizeň krmiv pro ŽV máme sklízecí řezačku Claas Jaguar 960. Stroj je adaptérem Orbis 600 pro sklizeň kukuřice a sběracím adaptérem pro sklizeň píce z řádku. Dále vlastníme 2 výkonné kolové traktory Claas Axion 850 a 870. Zajištují zpracování půdy, dopravu, aplikaci hnojiv a další práce dle potřeby. Jsou vybaveny autopiloty.


Mléčný skot

Staráme se o cca 500 - 600 krav ve třech střediscích, které každý den dávají výborné mléko z Vysočiny. Díky našemu vlastnímu odchovu od telátek máme uzavřený obrat stáda. Abychom našim zvířatům poskytli ty nejlepší podmínky a zároveň minimalizovali vliv chovu na okolí farmy, tak připravujeme nový moderní kravín v Herálci, kde bude umístěno cca do 300 krav.


Uvažujete o prodeji Vaší půdy?
Obraťte se na naši partnerskou společnost HERAGRA.

www.heragra.cz


Zemědělské obchodní družstvo v Herálci

Herálec čp. 134
582 55 Herálec

IČ:    001 22 335
DIČ: CZ00122335

Společnost vedená pod spisovou značkou DrXXIV 1821 u KS v Hradci Králové.

Ing. Jiří Vašák
Předseda představenstva

T   +420 569 445 187
M  +420 602 710 521
E   vasak.jiri@farmaheralec.cz

Zuzana Klementová, DiS
Ekonomka

T   +420 569 445 187
M  +420 724 378 297
E   klementova.zuzana@farmaheralec.cz