Zemědělské obchodní družstvo v Herálci je regionálně významným zaměstnavatelem a hospodpodářem s dlouholetou tradicí.


Již více než 60 let se staráme o krajinu, pole a louky v okolí Herálce a chováme mléčný skot. Naším cílem je kvalita naší zemědělské produkce, dobrá péče o svěřené pozemky a stabilní práce pro lidi z našeho regionu.

cca 1.250 ha
5 středisek
300 ks dobytka

Zvažujete, komu svěřit do péče své pozemky? Ozvěte se nám!

Mám zájem

Vize

  Farma střední velikosti zaměřená na dlouhodobou péči o vlastní i propachtovanou půdu, která je pro farmu základním výrobním prostředkem, a na moderní chov mléčného skotu. Důležité je propojení farmy s okolním regionem. Proto dbáme na příznivý vliv farmy na své okolí, zaměstnanost a péči o krajinu.  

Způsob hospodaření

Náš způsob hospodaření podřizujeme třem hlavním dlouhodobým cílům:

Zlepšování kvality půdy

Používáme organická hnojiva a meziplodiny důležité pro navrácení uhlíku do půdy. Aplikací vápence a šámy snižujeme pH půdy na přirozenou úroveň. Díky hnojení digestátem jako přírodním hnojivem zlepšujeme půdní mikrobiologii. Systematicky chráníme půdu vhodnými plodinami v zimě a využíváme další moderní postupy tak, aby naše nejdůležitější bohatství – tedy půda, zůstalo dlouhodobě zachováno a zlepšováno.

Zadržování vody v krajině

Naši práci přizpůsobujeme maximálnímu zadržení vody v krajině. Například použitím způsobu zpracování půdy a setí strip-till, které je půdoochranou technologií, zamezujeme odtékání vody z povrchu a smyvu ornice z pole. Zastaralou orbu, která půdu otevírá vysychání a v zimách bez sněhu způsobuje větrnou erozi, nahrazujeme sice náročnějšími, ale pro zadržení vody efektivnějšími postupy – technologií hloubkového kypření, které navíc výrazně zlepší schopnost půdy vsakovat vodu.

Moderní postupy hospodaření

Aktivně zjišťujeme nové, ve světě používané postupy, které pomáhají snižovat množství paliv, hnojiv a chemických přípravků, a zlepšují kvalitu půdy. Takové postupy nejdříve zkoušíme na malých výměrách a po ověření jejich fungování je zavádíme do běžné praxe. Jedná se například o zmíněný strip-till, zpracování půdy v pásech, kypření nebo práce s moderní mechanizací za použití GPS a přesného zemědělství.

Mechanizace

Mechanizace, kterou Farmu postupně vybavujeme, vychází z našich cílů pro hospodaření. Disponujeme proto moderními stroji, s nimiž dokážeme o půdu pečovat efektivně a zároveň šetrně. Co to znamená? Například, že díky moderním a silným strojům minimalizujeme množství emisí z nafty, snižujeme zhutnění půdy snížením počtu přejezdů. Pro sklizeň krmiv pro ŽV máme sklízecí řezačku Claas Jaguar 960. Stroj je adaptérem Orbis 600 pro sklizeň kukuřice a sběracím adaptérem pro sklizeň píce z řádku. Dále vlastníme 2 výkonné kolové traktory Claas Axion 850 a 870. Zajištují zpracování půdy, dopravu, aplikaci hnojiv a další práce dle potřeby. Jsou vybaveny autopiloty.


Pro ochranu plodin využíváme postřikovač Agrifac Condor. Jeho přínosem je výrazné urychlení prací, menší počet kolejí na pozemcích - a tím menší utužení půdy, více prostoru pro plodiny a nižší spotřeba nafty - a tím i emisí. Největší výhodou je výrazné snížení dávky použitých pesticidů díky speciálním tryskám s nastavením požadované velikosti kapek a přesnému vedení ramen. Důležitý je pozitivní dopad na životní prostředí i finanční úspora. Stroj má také větší aplikovanou plochu, proto jej poskytujeme i dalším podnikům formou služby ve vzdálenosti cca 100 km od farmy.


Zemědělství na Vysočině je mnohdy „tvrdý chleba“, a týká se to také naší nekonečné práce na odstranění kamenů z polí. Proto jsme pořídili „KAMENOŽROUTA“, finský stroj KIVI – PEKKA od finského výrobce Peltuote. Sbírá kameny o velikosti 4 až 50 cm s pracovním záběrem 6 m do zásobníku, který pojme cca 3 t kamení. I „Kamenožrouta“ poskytujeme formou služby okolním podnikům.

Mléčný skot

Staráme se o cca 500 - 600 krav ve třech střediscích, které každý den dávají výborné mléko z Vysočiny. Díky našemu vlastnímu odchovu od telátek máme uzavřený obrat stáda. Abychom našim zvířatům poskytli ty nejlepší podmínky a zároveň minimalizovali vliv chovu na okolí farmy, tak připravujeme nový moderní kravín v Herálci, kde bude umístěno cca do 300 krav.

Projekt zábrany pro volný pohyb dobytka v kravíně Koječín

Uvažujete o prodeji Vaší půdy?
Obraťte se na naši partnerskou společnost HERAGRA.

www.heragra.cz

Zemědělské obchodní družstvo v Herálci

Herálec čp. 134
582 55 Herálec

IČ:    001 22 335
DIČ: CZ00122335

Společnost vedená pod spisovou značkou DrXXIV 1821 u KS v Hradci Králové.

Ing. Jiří Šlejtr
Výkonný ředitel

T   +420 569 445 187
M  +420 734 201 459
E   slejtr.jiri@farmaheralec.cz

Bc. Lenka Vytasilová
Ekonomka

T   +420 569 445 187
M  +420 724 378 297
E   vytasilova.lenka@farmaheralec.cz